رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
 

مسجد تاریخی روستای اسلام آباد دشتاب بافت به همت اداره میراث فرهنگی بافت در حال مرمت و احیا است. این مسجد زیبا یادگار وره باشکوه صفویه است و در کنار ارگ تاریخی دشتاب قرار دارد.

 مسجد تاریخی دشتب بافت

نوشتن دیدگاه

از درج نظرات حاوی توهین جلوگیری می شود.