جدول گذاری بلوار غدیر بافت در حال انجام است و بزودی به پایان می رسد.

طلوع کرمان؛جدول گذاری بلوار غدیر واقع در شهرک گلها توسط شهرداری بافت در حال انجام است.این بلوار از بلوارهای مهم شهرک گلها است که با احداث آن بخش مهمی از مشکلات ساکنان شهرک گلهای بافت برطرف خواهد شد و به بهتر شدن دسترسی ها به قسمت های مختلف شهرک گلها کمک خواهد کرد.

نوشتن دیدگاه