راه توسعه شهرستان بافت، افزایش مشارکت اجتماعی است. دخالت دادن مردم در امور مختلف راه را برای پیشرفت در امور مختلف باز می کند.

راه توسعه شهرستان بافت، افزایش مشارکت اجتماعی است. دخالت دادن مردم در امور مختلف راه را برای پیشرفت در امور مختلف باز می کند.

علی اکبر انصاری راد

نوشتن دیدگاه

از درج نظرات حاوی توهین جلوگیری می شود.