بسیاری از بلوارهای جدید بافت فاقد روشنایی هستند

رای دهی: 4 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

یادداشت سردبیر-بلوار انقلاب بافت که یک محور شرقی-غربی در شهربافت است و در حال تکمیل است، با وجود عبور خودروها از آن و وجود جمعیت زیادی در اطراف آن، همچنان فاقد روشنایی و کاملاً تاریک است.به دلیل وجود جمعیت زیاد در این منطقه از شهر وجود ارتباط این بلوار با بلوار چمران و وجود چهارراه در امتداد غربی آن خطر بسیاری هم جان مردم و هم وسایل نقلیه را تهدید می کند.با وجود تلاش هایی که شورای شهر و شهرداری بافت انجام داده اما این کار در حیطه کار اداره برق شهرستان بافت است و نه پاسخ  روشنی دریافت می شود و نه اقدامی صورت گرفته است. بارها تصادفات بسیاری در این منطقه از شهررخ داده که خطر این تاریکی ار بیش از پیش نامیان می سازد.منتظر پاسخ مسئولین برق شهرستان هستیم.

 

 بافت

نوشتن دیدگاه

از درج نظرات حاوی توهین جلوگیری می شود.