اختصاصی طلوع کرمان؛ جایگاه سوخت و مجتمع اقامتی بین راهی محور بافت-ارزوئیه در منطقه دوراهی دشتاب مدت هاست که در حال احداث بوده و مدت زیادی نیز هست که درجا زده و رها شده است.اخبار واصله حکایت از مشکلات اداری پیش روی سرمایه گذار دارد.مشکلاتی از آن دسته که راه را برای سرمایه گذاری های بیشتر در شهرستان بافت سخت تر کرده است. مشکلات اداری دردسری برای سرمایه گذاری است.تسهیلات بیشتر برای سرمایه گذار ، مشارکت بیشتر در سرمایه گذاری را به همراه دارد.

مزایای ایجاد مجتمع بین راهی در مسیر بافت-ارزوئیه(جنوب) در محل دوراهی دشتاب که متاسفانه احداث آن ظاهرا متوقف شده و کسی هم حاضر به همکاری نیست!

1-قرار گرفتن در محور گردشگری جنوب به شهرستان بافت و استفاده گردشگران از امکانات آن

2-حل مشکل سوخت برای خودروها با توجه به ترافیک این محور در بسیاری زمان ها

3-کاهش خطر تصادفات رانندگی با توجه به استراحت مسافران و گردشگران و توقف در این مکان

وضعیت شهرستان بافت به لحاظ گردشگری و رشد شهرستان بافت ، لزوم ایجاد مجتمع های بین راهی و اماکنی از این دست را در شهرستان بیشتر نمایان ساخته.کمک به حل این مشکل می تواند کمکی به رشد گردشگری شهرستان کند اما واقعاً این طرح رها شده و کسی هم کاری موثر برای رفع این گره انجام نمی دهد.این مجتمع بین راهی برای توسعه این محور ارتباطی باید ساخته شود.شاید این طرح هم مانند بسیاری از طرح های نیمه تمام شهرستان بافت همچنان در پیچ و خم های احداث متوقف شود!!تلاشی دوباره می خواهد و همتی دوباره

بافت

 

 نویسنده: میثم انصاری راد

نوشتن دیدگاه

از درج نظرات حاوی توهین جلوگیری می شود.