رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

اختصاصی طلوع کرمان؛میدان ورودی شهر ارزوئیه با شعاعی بزرگ و وضعیتی نامناسب رها شده و اقدامی جهت بهبود آن صورت نمی گیرد.پس از تبدیل بخش ارزوئیه به شهرستان ارزوئیه در سال89 ، حرکت های خوبی جهت بهبود مرکز شهرستان یعنی شهر ارزوئیه صورت گرفت.اقداماتی از قبیل احداث 2 بلوار جدید و آسفالت آن ها و نیز توجه بیشتر به پیاده روسازی.اما وضعیت میدان ورودی شهر ارزوئیه که الآن با احداث دو بلوار جدید در کنار آن وضعیت مهم تری هم پیدا کرده بدون پیشرفت خاصی رها شده و همکاری مسئولین جهت ساخت آن را می طلبد.میدانی که در صورت احداث با توجه بزرگ بودن شعاع آن می تواند به عنوان نمادی برای شهر ارزوئیه مطرح شود.ارزوئیه از ان نظر برای استان کرمان اهمیت دارد که یکی از دروازه های ورودی استان کرمان از سمت جنوب کشور است و در فصل تابستان گردشگران زیادی برای سفر به بافت و سایر نواحی استان کرمان از این مسیر و شهر ارزوئیه تردد می کنند که نبود این میدان و رها شدن آن تصویر بسیار بد و زشتی از شهر رها متبادر می سازد.

میدان ارزوئیه

 

نوشتن دیدگاه

از درج نظرات حاوی توهین جلوگیری می شود.