رفاه و آسایش شهروندی یک موضوع مفقود در شهربافت است. پاسخگو چه نهادی است؟

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

اختصاصی طلوع کرمان؛ امروزه وجود مبلمان های شهری یکی از نشانه های استانداردهای خدمات شهری محسوب می شود.اما شهربافت با جمعیتی حدود 38 تا 40 هزار نفر از این خدمات محروم است.رفاه و آسایش شهروندی یک موضوع مفقود شده در شهربافت است.شهری که حتی در بسیاری از خیابان های اصلی خود حداقل هایی مثل یک آسفالت خوب یا پیاده روی مناسب و فضای سبز خوب ندارد.نصب ملمان های شهری که هزینه سنگینی هم ندارد می تواند علاوه بر تنوع بخشی به ساختار شهری بافت گامی درجهت آسایش شهروندتن بافتی باشد البته اگر به آن پرداخته شود.متأسفانه کار به جایی رسیده که کمترخیابانی میتوانیم پیدا کنیم که همه مؤلفه های شهری آن رعایت شده باشد.با آسفالت مناسبی ندارند،یا پیاده روندارند (در بهترین حالت خاکی هسنند) و یا خط کشی و جداول آن ها خراب شده...رنگ آمیزی هم که بماند!! با این وضع آیا شهروندان بافتی شرایط قابل قبول خدمات شهری را دارند!؟ وضعیت خرابی که هر روز بدتر از گذشته می شود! براستی مسئول این همه نابسامانی های شهری بافت چه نهادی است؟

میثم انصاری راد

مبلمان شهری

نوشتن دیدگاه

از درج نظرات حاوی توهین جلوگیری می شود.