مجتمع فولاد بافت که مدت زیادی است از کلنگ زنی آن می گذرد و در این مدت فولاد بردسیر افتتاح شده و به تولید رسیده است، اما فولاد شهرستان بافت در مسیر احداث دچار فراز و فرود هایی شد تا اینکه طی جلسه ای مقرر شد که حمایت های جدید از این طرح انجام شود.

نوشتن دیدگاه

از درج نظرات حاوی توهین جلوگیری می شود.