شهرداری راین اقدام به جدولگذاری بلوار ولیعصر و آسفالت خیابان غربی شیرخدا نموده است.

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
 

بلوار ولیعصر راین

خیابان غربی شیرخدا راین

 جدولگذاری بلوار ولیعصر و خیابان غربی شیرخدا راین

منبع تصاویر: شهرداری راین

نوشتن دیدگاه

از درج نظرات حاوی توهین جلوگیری می شود.