در جلسه شورای شهرکرمان بودجه پیشنهادی شهرداری این شهر مطرح شد.

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

در جلسه شوراری شهرکرمان بودجه پیشنهادی شهرداری کرمان در سال نودوهفت،  447 میلیارد تومان اعلام شد  ودرجلسه بعدی شورا رقم 520 میلیارد تومان تعیین شد که نسبت به سال قبل که 650 میلیارد تومان بوده، کاهش حدود 130 میلیارد تومانی را نشان می دهد.گفته شده که این کاهش بودجه پیشنهادی به منظور نزدیک شدن بودجه و تناسب بیشترآن با درآمدهای شهرداری پیشنهاد شده است.

در عین حال بودجه شهرداری های مراکز استان های همجوار کرمان در سال 97 هم تعیین شده که شهرداری یزد 660 میلیارد تومان، شهرداری بندرعباس 570 میلیارد تومان و شهرداری زاهدان 250 میلیارد تومان

بودجه چند کلانشهرکشور هم یا به صورت پیشنهادی است و یا تصویب شده است.از جمله شهرهای زیر:

شهرداری تهران 17 هزار 500 میلیارد تومان، شهرداری مشهد 9 هزار میلیارد تومان، شهرداری اصفهان 3 هزارمیلیاردتومان ، شهرداری شیراز3 هزار و130 میلیاردتومان، شهرداری قم 2 هزار و 600 میلیارد تومان، شهرداری تبریز2 هزار و 600 میلیارد تومان، شهرداری رشت هزار و 62 میلیارد تومان، شهرداری ارومیه هزار و 274 میلیارد تومان، شهرداری کرمانشاه 890 میلیارد تومان، شهرداری اراک 463 میلیارد تومان، شهرداری اهواز هزار و 630 میلیارد تومان

شهرداری کرمان

نوشتن دیدگاه

از درج نظرات حاوی توهین جلوگیری می شود.