امین باقری در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان بزرگ ریگان در شرق استان کرمان متاسفانه فاقد بیمارستان می باشد و مردم برای درمان به مراکز اورژانس و خانه های بهداشت مراجعه می کنند. وی بیان کرد: بیمارستان ریگان که چند سال قبل کلنگ زنی شده است متاسفانه به دلیل کمبود اعتبار نیمه تمام مانده است.

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 


طلوع کرمان به نقل از مهر-فرماندار ریگان میزان پیشرفت فیزیکی این بیمارستان را ۹۰  درصد دانست و بیان کرد: هم اکنون معین اقتصادی شهرستان ریگان در حال سرمایه گذاری برای تکمیل این بیمارستان است.

وی بیان کرد: بیمارستان ریگان ۳۲ تختخوابی است و زیربنایی معادل ۳۰ هزار مترمربع دارد.

فرماندار ریگان با اشاره به محرومیت های شدید ریگان در بخشهای آموزشی، بهداشتی، جاده ها و تاسیسات روستایی و شهری خواستار تامین اعتبار برای محرومیت زدایی از این شهرستان شد.