Search - JComments
جستجو در مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو در مطلب
جستجو در خبر خوان
جستجو - برچسب ها

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: اقتصاد استان کرمان بیشتر به منابع طبیعی و کشاورزی متکی است

جعفر رودری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور وزیر نیرو اظهار کرد: کرمان یکی از استان های پرجمعیت کشور است و رتبه نهم کشور را در جمعیت داریم و نرخ شهرنشینی استان نسبت به متوسط کشور پایین تر است.
وی با اشاره به اینکه سهم جمعیت روستائی استان 15 درصد از متوسط کشور بیشتر است، افزود: اقتصاد استان کرمان بیشتر به منابع طبیعی و کشاورزی متکی است اما ظرفیت های زیادی در گردشگری و معدن و ظرفیت خالی زیادی در خدمات داریم و فاصله 20 درصدی با متوسط کشور در این بخش داریم.
دکتر رودری با اشاره به اینکه در صنایع کوچک و متوسط نیز خلاء زیادی در استان کرمان وجود دارد، تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی استان حدود 100 هزار میلیارد تومان و 3.4 درصد از جی دی پی غیرنفتی کشور است.
وی بیان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در استان کرمان در بهار امسال 39.1 درصد و متوسط کشور 41 درصد است و نرخ بهره مندی روستاهای استان از آب آَشامیدنی 66.3 درصد و کشور نزدیک به 76 درصد است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: درصد خانوارهای روستائی بهره مند از گاز در استان 46 درصد و شهری 93 و نیم درصد است و سرانه فضای ورزشیِ استان در سطح پایین تری از کشور است.
وی اظهار کرد: حدود یک تا دو درصد نرخ تورم در استان نسبت به کشور پایین تر است و شاخص فلاکت در استان در گذشته وضعیت بهتری داشته و اخیرا با توجه به افزایش نرخ بیکاری و تورم این نرخ افزایش یافته و در رده متوسط کشوری قرار داریم.
رودری با اشاره به الگوی تامین مالی تصریح کرد: در سال گذشته 18 هزار و 700 میلیارد تومان تامین مالی در استان کرمان اتفاق افتاد که سهم بودجه دولت 16 درصد، 31 درصد بانک ها، سه درصد بازار سرمایه و 29 درصد موسسات و نهادعای غیردولتی و موسسات دولتی و متشکل از صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری خارجی محقق شده است.
وی تصریح کرد: در زمینه میزان اثربخشی طرح ها و برنامه های استان مجموعه اقدامات صورت گرفته 18 شاخص را شامل می شد که نشان داد اثر معنی داری بر متغیرهای اقتصادی در ارزیابی مثبت گذاشته و تطابق برنامه و پروژه با رویکرد اقتصاد مقاومتی در اسناد بالادستی تایید می شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در ادامه اظهار کرد: 592 پروژه اقتصاد مقاومتی مصوب در استان کرمان داریم و معین های توسعه در استان کرمان بخشی از پروژه ها را دنبال می کنند و 96 پروژه توسط آنها به تصیوب رسیده است.
وی اظهار کرد: برنامه زمان بندی برخی پروژه ها یک ساله دیده شده، برخی دو ساله است و تعداد محدودی بعد از سال 1400 اجرا می شوند.
دکتررودری تصریح کرد: سرمایه گذاری پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان کرمان بیش از 40 هزار میلیارد تومان است که بخشی از تقاضای استان معطوف به تقاضای تامین مالی منابع ارزی است و این پروژه ها روی کاغذ نیست و کشور باید برای تامین منابع ارزی تصمم بگیرد.
وی بیان کرد: 12 هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه گذاری قبل از امسال است و امسال سرمایه گذاری ریالی 9100 میلیارد تومانی در مجموع این طرح ها داریم و 765 میلیون دلار برای طرح های جهش تولید و نیپا را جدا کرده ایم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: 650 ملیون دلار در زمینه پروژه های جهش تولید مربوط به پروژه پتروشیمی بافت و 150 میلیون دلار مربو به احداث پالایشگاه پلاسمای خون است.
وی افزود: کل اشتغال پروژه های اقتصادی مقاومتی استان 30 هزار شغل است که 14 هزار فرصت شغلی در سال جاری است و تاکنون 4000 فرصت شغلی ایجاد شده است.
دکتر رودری با اشاره به 24 پروژه جهش تولید استان کرمان اظهار کرد: عمده ترین مشکل تامین منابع مالی است و کل نیاز ارزی پروژه های ما بالغ بر 4 میلیارد دلار است و با توجه به شرایط کشور اگر کل عدد را بخواهیم شاید غیرمنطقی باشد اما عدد دو پروژه پتروشیمی و پلاسما مصوب تهران است و باید در سال جاری تامین شود.
وی در پایان تصریح کرد: 15 مصوبه در جلسه قبل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور وزیر داشتیم که پنج مورد انجام شده، هفت مورد در حال اقدام و سه مورد انجام نشده است./استاندارری کرمان


استانداری کرمان

 

نوشتن دیدگاه

جدیدترین عناوین

یادداشت

شهرداری بافت
مهر 11, 1399
در سایه بی توجهی شورای شهربافت

سد معبر میوه فروشان چهارراه سینما شهربافت همچنان ادامه دارد

معضل زشت سد معبر میوه فروشان در پیاده روهای شهر بافت همچنان ادامه دارد
یادداشت سردبیر نویسنده: میثم انصاری راد
معضل زشت سد معبر میوه فروشان در پیاده روهای شهر بافت همچنان ادامه دارد در حالی که هر بار شورای شهر و شهرداری بافت وعده ای برای رفع این مشکل می دهد ولی نه تنها اقدامی صورت نگرفته… ادامه

خبرهای ویژه

MOD_RAXO_ALLMODE_NOIMAGE
شهریور 29, 1399
در سایه بی تدبیری ها

جنگل های گوغر بافت باز هم سوخت

جنگل های گوغر بافت برای بار چندم طی سال جاری سوخت تا نبود امکانات در این منطقه بیشتر محسوس شود
خبرهای ویژه نویسنده: میثم انصاری راد
طلوع کرمان-جنگل ها و مراتع منطقه گوغر در شهرستان بافت بار دیگر در آتش سوخت. این در حالی که منطقه گوغر در شهرستان بافت جمعیت قابل توجهی دارد و چندین پارچه روستا دارد اما از یک خودروی اتش نشان محروم… ادامه خبر

پیشخوان روزنامه ها