بزرگمرد کرمان و ایران

هاشمی رفسنجانی

اختصاصی طلوع کرمان؛سردارسازندگی و مرد روزهای سخت انقلاب ، بزرگمرد کرمان زمین و استوانه انقلاب پدر سازندگی ایران و کرمان و یارامام و رهبری درگذشت.آیت الله هاشمی رفسنجانی به لقاءالله پیوست.