بزرگمرد کرمان و ایران

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

هاشمی رفسنجانی

اختصاصی طلوع کرمان؛سردارسازندگی و مرد روزهای سخت انقلاب ، بزرگمرد کرمان زمین و استوانه انقلاب پدر سازندگی ایران و کرمان و یارامام و رهبری درگذشت.آیت الله هاشمی رفسنجانی به لقاءالله پیوست.